Baz İstasyonları İnsan Sağlığına
Zararlı Mıdır?

HİZMETLERİMİZ

EMR (Elektromanyetik Radyasyon)

EMR ÖLÇÜM NEDİR?

Elektromanyetik Radyasyon kısaltmasına (EMR) denir. Elektrik enerjisi ile çalışan tüm cihazlar, etraflarında elektromanyetik alan şiddeti oluştururlar. Örneğin: GSM baz istasyonlarının antenleri, cep telefonları, TV/radyo vericileri, televizyonlar, bilgisayarlar, elektrikli ev eşyaları, enerji nakil hatları ve bunlar gibi elektrik ile çalışan bütün cihazların hepsi belirli ölçülerde elektromanyetik alan şiddeti yayar ve insan sağlığına zarar verirler. Bu durum için başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP) gibi kuruluşlarda araştırma yapmakta ve standartları belirlemektedir. Ülkemizde bu görevi Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) üstlenmiş dünya genelindeki en iyi uygulamaları göz önünde bulundurarak ülkemizde kurulan baz istasyonlarının Elektromanyetik Alan Şiddeti değerlerinin üst sınırını belirlemektedir. Ülkemizde baz istasyonlarının limit değerlere uygun kurulup kurulmadığının denetimi de ICNIRP tarafından belirlenen limit değerlerin ortam için %70’ine, cihaz başına ise %20’sine ’ine tekabül etmektedir.

Örnek olarak, 900 MHz için ICNRP ve Türkiye limit değerleri karşılaştırması aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Bu alanda Firmamız BTK tarafından 10KHz – 26,5GHz en geniş ve en yüksek bant aralığında ölçüm yetki belgesine sahip tek firmadır
KAPSAMA ALANI HARİTASI ÇIKARMA VE RAPORLAMA

BAZ İSTASYONU KAPSAMA ALANI NEDİR?

İnsanların mobil telefonlar aracılığıyla birbirleri ile rahatça iletişim kurabilmesi için baz istasyonlarına ihtiyaç vardır. Bu iletişimin kesintisiz ve kaliteli olabilmesi için bir baz istasyonunun yerinin doğru konuşlandırılması, parametre ve hesaplamaların çok iyi yapılması gerekmektedir. Baz istasyonu kurulduktan sonra, kullanıcıya hizmet vermeden hemen önce firmamız tarafından sahanın test ve ölçüm hizmetleri yapılmakta, bütün parametreleri kontrol edilip analizi sağlanarak iletişim hizmetini veren operatöre raporu sunulmaktadır. Bu işlemler özel talepler doğrultusunda bireysel olarak da kullanıcılara bir rapor halinde sunulabilmektedir. Kullanıcı almış olduğu bu hizmet neticesinde bulunduğu lokasyona ait hizmet sağlayıcılarının o alandaki kapsama durumunu görerek kıyaslama imkânı bulabilmektedir. Bunun sonucunda ise doğru tercih şansını artırarak kesintisiz iletişime ulaşır.

TSS (TECHNICAL SITE SURVEY)

TSS NEDİR?

Yeni kurulacak olan baz istasyonuna veya teknoloji ilave edilecek olan mevcut baz istasyonuna çalışma yapılmadan önce RF açısından en verimli noktanın yada değişkenlerin fizibilite edilerek belirlenmesinden sonra lokasyonda yapılan saha planlamasına TSS, planlama sonunda tüm değişkenler karar verilmesinden sonra çalışmanın rapora dönüştürülmesine TSSR denir.

TSS esnasında aşağıdaki değişkenler planlamaya dahil edilir ve baz istasyonu planlarken göz önünde bulundurulur. Tüm değişkenler konusunda karar verildikten sonra bu bilgilerle sahanın çizimi yapılarak rapor haline dönüştürülür ve TSSR oluşturulur. TSS Raporunda aşağıdaki bilgileri tarafımızca hazırlanıp operatör ile paylaşılır.

 • • Sahanın adres ve konum bilgileri
 • • İş Sağlığı ve Güvenliği için alınan önlemleri
 • • Saha montaj bilgileri (kule, çatı, aydınlatma direği saha gizleme vs)
 • • Ekipmanlar, ekipmanların yerleri, kablo metrajları vs.
 • • Antenlerin; modelleri, yükseklikleri, yönleri, dikey/yatay açıları
 • • Coğrafi koşullar,
 • • Saha inşaat faaliyetleri
 • • Enerji işlemleri
 • • Saha krokisi ve saha resimleri
 • RF OPTİMİZASYON

  SVT, SSV, CLUSTER, BENCHMARK, CUSTOMER COMPLAINT

  Operatörlerin baz istasyonu kurulduktan sonra belirli aralıklarla mevcut şebekeyi ölçümleyebilmesi, sorunsuz çalıştığını görebilmesi adına sahada gerçekleştirilen test ve ölçüm hizmetleridir. Firmamız envanterindeki cihazlar ile 2G, 3G, 4.5G ve 5G teknolojisine ait tüm test ve ölçümleri 81 İlde yapmakta olup operatörlere en iyi hizmeti sunmaktadır.

  BİZ KİMİZ?

  TARİHÇE

  Firmamız 2011 yılında faaliyete geçmiştir. 2011 yılından bu yana Telekomünikasyon, Haberleşme Sistemleri ve Savunma Sanayi alanlarında faaliyet göstermektedir.

  MİSYON

  Telekomünikasyon sektöründe şebekeye ve topluma en kaliteli hizmeti sunmak.

  VİZYON

  Sektörde şebekeye Uçtan Uca Yerli ve Milli ürünler geliştirerek ülkenin kalkınmasına faydada bulunmak.